لطفا فیلدهای ضروری را وارد نمایید!
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
دین/مذهب:
وضعیت تاهل:
وضعیت مسکن:
گروه خونی:
وضعیت نظام وظیفه:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن ضروری:
حقوق درخواستی:
تاریخ آماده به کار:
نحوه همکاری:
آمادگی جهت اعزام به ماموریت داخل یا خارج کشور؟
امکان کار شیفتی دارید؟
از آشنایان شما کسی در این شرکت مشغول به کار است؟
آیا در حال تحصیل هستید؟
قد:
وزن:
آدرس الکترونیکی:
نحوه آشنایی:
آدرس محل سکونت:
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
متدين به يكي از اديان رسمي كشور ذكر شده در اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي كشور
مشخصات خانوادگی(در صورت تاهل، مشخصات همسر و فرزندان و سپس والدین قید گردد) افزودن مورد جدید
نام و نام خانوادگی نسبت شغل آدرس پستی محل سکونت شماره تلفن حذف
مشخصات 2 نفر از آشنایان که شما را می شناسند و بتوانند درباره شما اظهارنظر نمایند
نام و نام خانوادگی نسبت شغل آدرس پستی محل سکونت شماره تلفن حذف
سوابق کاری (لطفاً از آخرین شغل بنویسید)- تاریخ را با فرمت 1394/01/01 وارد نمایید افزودن مورد جدید
نام شرکت سمت از تاریخ تا تاریخ حقوق دریافتی علت تغییر شغل نام مسئول/تلفن حذف
سوابق تحصیلی (سه مقطع پایانی را بنویسید)- تاریخ را با فرمت 1394/01/01 وارد نمایید
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ آدرس محل تحصیل معدل حذف
مهارت کامپیوتری افزودن مورد جدید
نام نرم افزار میزان تسلط حذف
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
همکاران سیستم
اینترنت
مهارت در زبانهای خارجی افزودن مورد جدید
زبان خارجی مکالمه مکاتبه درک مطلب حذف
انگلیسی
چنانچه در زمینه خاصی اعم از ورزشی، علمی، هنری و ... دارای توایی ویژه می باشید، در جدول زیر ذکر نمایید. افزودن مورد جدید
زمینه مهارت نوع توانایی/مهارت عناوین کسب شده توضیحات حذف
اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید؟
کتابهایی راکه تا کنون مطالعه کرده اید (غیر از موارد درسی و تخصصی) ذکر نمایید؟
چنانچه افرادی به جز همسر و فرزندانتان با شما زندگی می کنند، قید نمایید:
پست کاری 1:
پست کاری 2: